ENGAGERADE i
EXPORT-
KONTROLL


Har din verksamhet nyligen kommit i kontakt med regelverk kring krigsmateriel eller produkter med dubbla användningsområden?

- eller har ni sedan en längre tid handlat, utvecklat, producerat och/eller använt strategiska produkter?


Oavsett vilken beskrivning som stämmer in på din verksamhet, så har ni behov av att kunna säkerställa efterlevnad av lagstiftning om exportkontroll - med arbetssätt och rutiner som är väl anpassade för er.


Leverantörer, kunder och de myndigheter, som bedriver tillsyn och tillståndsgivning inom exportkontrollområdet, förväntar sig en effektiv hantering och tydliga besked. Det kan vi skapa ihop.


XCPartner har förmågan att hjälpa dig i alla de utmaningar du står inför inom området - tillsammans kan vi vända ett upplevt hinder till en möjlighet.


Välkommen att kontakta XCPartner!

 

Om oss

Vi är konsulter med gedigen erfarenhet av:


  • Ansökningar om tillstånd från ISP
  • Rapportering till ISP
  • Klassificering av produkter, tekniskt bistånd och programvara enligt krigsmaterielförordningen och PDA-förordningen
  • Implementering av IT-verktyg till stöd för exportkontrollhantering
  • Implementering av IT-verktyg för hantering av exportkontrollerad teknisk data och programvara
  • Utbildning av svenska företag och deras utländska partners 
  • Efterlevnad av utländska regelverk om exportkontroll, t.ex. amerikansk lagstiftning EAR/ITAR
  • Utveckling av verksamhetsprocesser för hantering av exportkontroll och upprättande av interna efterlevnadsprogramSe gärna våra profiler på LinkedIn för mer information om oss:


Matilda Olai

Inge Dagersten

Johan Ekstrand